dilluns, 8 de novembre del 2010

Bases del Premi de Pintura Sant Antoni 2011

IV Premi de Pintura Sant Antoni “Vila d’Ascó” 2011

L'Ajuntament d'Ascó ha publicat les bases del IV Premi de Pintura de Sant Antoni.

Tema: “La festa de Sant Antoni

Poden participar en el concurs i accedir al premi totes les persones nascudes, empadronades o vinculades a Ascó. Els i les concursants poden utilitzar qualsevol tècnica de pintura.

Les obres han de tenir unes dimensions mínimes de 36x46 cm. i màximes de 89x116 cm. en qualsevol posició. El suport serà lliure.

Les obres es podran presentar els dies 7, 10 i 11 de gener de 2011, de 10 a 14 hores, a l’Ajuntament d’Ascó. No se n’admetran fora de termini.

S’atorgarà un únic premi de 1.000 euros, sobre el qual s’efectuaran les retencions fiscals que corresponguin. El premi podrà ser declarat desert, si així s’estima convenient.

El jurat es reservarà el dret d’interpretar aquestes bases en cas de dubte o decidir sobre qualsevol contingència que no hagi estat prevista.

El veredicte del jurat serà inapel·lable i es donarà a conèixer públicament durant la Festa de Sant Antoni d’Ascó 2011.

L’exposició es podrà visitar els dies 14, 15, 16 i 17 de gener de 2011.

L’obra premiada quedarà en propietat de l’Ajuntament d’Ascó, ostentant-hi tots els drets existents i incloent-hi els drets d’explotació.


(Extracte de les bases)
IMATGE: Obra de Carme Jornet, premi 2010