dimecres, 7 de desembre de 2016

Informe PISA 2015

S'han fet públics els resultats de l'Informe PISA (Programme for International Student Assessment), un estudi continu i periòdic (cada 3 anys) en què s'avaluen les competències matemàtica, lectora i científica, a través d'una mostra aleatòria d'alumnes de 15 anys. 

  • En cada avaluació, una de les tres àrees principals és escollida com a domini principal i se li dóna una importància major (a PISA 2015, la competència científica). Cal dir però que en cada cicle, PISA ofereix la possibilitat d'avaluar un domini innovador (la resolució col·laborativa de problemes) i també la competència financera.
  • A PISA 2015 hi han participat 72 països i regions amb uns 537.591 alumnes de 18.541 centres educatius. Han contestat els qüestionaris de context uns 93.000 docents, 17.500 directors/es i 89.000 pares/tutors.
  • Catalunya participa a PISA des del primer cicle de l’estudi, l’any 2000. A més, des de l’any 2003, hi participa amb mostra ampliada per obtenir dades pròpies estadísticament representatives. A PISA 2015 la mostra catalana és de 1.769 alumnes de 52 centres. † Per tal de garantir l’objectivitat, la selecció aleatòria de la mostra, l’aplicació de la prova, la seva correcció i la confecció dels resultats no les fa el Departament d’Ensenyament, sinó diverses empreses contractades per l’OCDE i l’INEE.
  • Catalunya, amb 504 punts, se situa en competència científica per sobre de la mitjana europea -495 punts-, de l’OCDE i d’Espanya – ambdues amb 493 punts-. Els resultats són similars a Suïssa, Irlanda, Alemanya, Regne Unit i Dinamarca. 
  •  En l’àmbit matemàtic Catalunya obté 500 punts, quan a l’OCDE la mitjana és de 490 punts, la d’Europa 493 punts, i l’espanyola 486 punts. En competència matemàtica els resultats s’alineen amb països com Noruega, Àustria, Irlanda o Alemanya.
  • Pel que fa a la comprensió lectora, Catalunya obté 500 punts, i la mitjana dels països de l’OCDE és de 493, d’Europa 494 punts i d’Espanya 496 punts. En comprensió lectora Catalunya se situa a nivells de països com Suècia, Dinamarca, Bèlgica o França.
(Sala de Premsa gencat.cat)