dilluns, 23 de novembre de 2009

Assemblea de socis de Lo Llaüt

Divendres passat, 20 de novembre, va tenir lloc l’assemblea ordinària anual de socis de l’Associació Cultural Lo Llaüt.
Com és norma, es va aprovar l’acta de l’assemblea corresponent a l’any 2008, així com es va fer balanç de les activitats dutes a terme en el període octubre 2008-octubre 2009, que van sumar un total de 38: exposicions de Lo Llaüt que estan itinerant per pobles o entitats que ho demanen, presentacions de llibres, senderisme, jocs populars i tradicionals, participació en jornades i trobades...
Del volum d’actuacions, la quantitat i diversitat de gent a la qual van adreçades i la qualitat d’aquestes se’n fa un balanç totalment positiu. Això ens engresca a continuar endavant amb la nostra activitat conscients, però, que cal més efectius humans per dur a terme aquestes iniciatives basades en el voluntariat i que restem oberts, és clar, als suggeriments i crítiques positives i a la participació i col·laboració de tots els asconencs que vulguin formar part de Lo Llaüt.
De les dos activitats incloses per primer cop en el calendari d’enguany, s’acorda mantenir-les en el futur:
- la plantada de pins a Mas de Prades dels xiquets nascuts l’any anterior en el marc de la festa de Santa Paulina.
- la Jornada d’Estudis Locals i Territorials Carmel Biarnés organitzada conjuntament amb el CERE i l’Ajuntament d’Ascó.
Finalment el tresorer, Joan Serra, va fer balanç i memòria de l’estat de comptes.
Quant a la composició de la Junta Directiva, es mantenen les mateixes persones i en els mateixos càrrecs.

Alguns membres de la Junta Directiva