diumenge, 1 de novembre del 2015

Forcall convoca les IV Jornades d'estudi de la festa de Sant Antoni

Després de les jornades d'estudi sobre la festa de Sant Antoni als Països Catalans celebrades a Ascó (2006), Manacor (2009) i Canals (2014); la gent de Forcall ha pres el relleu i ha convocat unes noves jornades per als dies 8 i 9 de gener de 2016. És així com la Confraria de la Santantonà i l'Ajuntament de Forcall organitzen aquesta nova convocatòria amb el propòsit de treballar en el coneixement de la festa de Sant Antoni així com d'altres manifestacions festives amb components culturals, antropològics i etnològics relacionats a la festa. 


Per prendre part de les jornades presentant comunicacions, ja hi ha publicades les bases des de fa unes setmanes:
Les comunicacions han de ser inèdites i d'una extensió màxima de 15 folies DIN A4 (incloses les il·lustracions), en format electrònic Word, amb lletra 12 punts, del tipus Times New Roman, es remetran a qualsevol dels correus electrònics assenyalats i una còpia impresa dirigida a la Associació Cultural Confraria de la Santantonà de la Vila de Forcall. 
Caldrà presentar un resum de la comunicació conjuntament amb la butlleta d'inscripció del comunicant. El termini màxim de presentació del resum, que no podrà excedir l'espai d'un foli, serà el 15 de novembre. 
El termini de presentació de les comunicacions serà el dia 8 de desembre de 2015. 
La presentació de la ponència per escrit i del resum abans de les dates esmentades serà condició necessària per a la lectura de la comunicació i la posterior publicació. 
Tant a efectes de la seua lectura com de la posterior publicació, les comunicacions seran revisades per una comissió científica formada per persones acadèmicament adients i relacionades amb activitats d'etnografia, etnologia, història, antropologia i sociologia. 

INFORMACIÓ-SECRETARIA DE LES JORNADES
www.jornadesantantoni.blogspot.com
confrariasantantona@gmail.com
info@forcall.es
Adreça:
CONFRARIA DE LA SANTANTONÀ DE FORCALL
PLAÇA MAJOR 13
12310 FORCALL