dilluns, 31 d’agost de 2020

Inventari del castell templer d'Ascó (1289)

L'historiador i acadèmic Joaquim Miret i Sans va publicar el treball "Inventari de les cases del Temple a la Corona d'Aragó en 1289" en el butlletí de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona (abril-juny 1911). Es fa ressò d'un total de catorze inventaris, un dels quals del castell templer d'Ascó: "Tretze dels dits inventaris son del any 1289 y un del 1299, corresponents a set comandes del Regne d’Aragó, les de Muntsó, Osca, Ambel, Calatayud, Alfambra, Villel y Castellot; a una del Regne de Valencia, la de Cantavella, y a sis del Principat de Catalunya, les de Mirabet, Tortosa, Orta, Ascó, Gardeny y Corbins".
Aquests inventaris recollien els béns de què disposaven les comandes: objectes d'ús domèstic, armes, vestits, bestiar... i també els esclaus o captius així com les existències de gra, vi i oli.
Què recull del castell d'Ascó?

DAÇCO 
Aço es albara en que nos frare françes comanador daçco et frare... regonexem lestament de la batlia. Roma en la casa VI. bous darada I. ase I. catiu. III. porcs... et VII. balestes de torn II. de corn... et II. camisols et IIes gorgeres de mayla VI. perpuntç V. crocs. III. capels de ferre II. elms XX: cofes les X. ab rayl de ferre. XL. escutz L. lançes... feyt fo aço en Açco XI. calendas juny anno domini MCCLXXXIX. 

Per tant, a 22 de maig de 1289 (XI calendes de juny) es va inventariar que a la casa de la comanda d'Ascó hi havia:  
  • 6 bous d’arada, 1 ase, 1 captiu, 3 porcs (curiosament inclou l'esclau en el capítol del bestiar)
  • quant a armament: 8 ballestes de torn, 2 de ballestes de corn, 2 camisols, 2 gorgeres de malla, 6 perpunts, 5 crocs, 3 capells de ferrer, 2 elms, 20 cofes, 40 escuts i 50 llances.