dissabte, 30 de novembre de 2013

Lo Llaüt estrena blog

Lo Llaüt ha estrenat un nou mitjà de comunicació per difondre les seves activitats entre els socis, però també entre totes aquelles persones interessades en les diferents manifestacions culturals i patrimonials del poble d'Ascó i del seu entorn més proper.
El blog vol complementar la presència de l'entitat a la xarxa, esdevenint un altre canal a més de la pàgina web (http://lollaut.com/) i el perfil de Facebook (https://www.facebook.com/lollaut.asco)
En aquest blog hi haurà el dia a dia de Lo Llaüt i aquelles informacions sobre la vida de l'entitat en tots els seus àmbits on hi destaca especialment la funció d'agenda.
D'altra banda, serà una bona manera de difondre aquells materials que han aparegut a redós de Lo Llaüt com són els jocs de tauler, les publicacions i les exposicions. Així es podrà sol·licitar alguns dels llibres o jocs que s'han editat en aquests 15 anys de trajectòria de Lo Llaüt, i quant a les exposicions, són materials que es troben a disposició d'aquelles entitats o ajuntaments que les sol·licitin per exposar-les en les seves poblacions.