divendres, 14 de novembre de 2014

Bases del Premi de Pintura Sant Antoni 2015


L'Ajuntament d'Ascó ha publicat les bases del VIII Premi de Pintura de Sant Antoni - Vila d'Ascó.

Tema: “La festa de Sant Antoni”

Poden participar en el concurs i accedir al premi totes les persones nascudes, empadronades o vinculades a Ascó. Els i les concursants poden utilitzar qualsevol tècnica de pintura.

Les obres han de tenir unes dimensions mínimes de 36x46 cm. i màximes de 89x116 cm. en qualsevol posició. El suport serà lliure.

Les obres han de ser originals, inèdites i no han d'haver estat guardonades en altres premis.

Les obres han de tenir unes dimensions mínimes de 36x46 cm i màximes de 89x116 cm en qualsevol posició. El suport serà lliure.

Les obres es podran presentar els dies 8 i 9 de gener de 2015, al departament de Cultura de l’Ajuntament d’Ascó. No se n’admetran fora de termini.

S’atorgarà un únic premi de 1.000 euros, sobre el qual s’efectuaran les retencions fiscals que corresponguin. El premi podrà ser declarat desert, si així s’estima convenient.

El jurat es reservarà el dret d’interpretar aquestes bases en cas de dubte o decidir sobre qualsevol contingència que no hagi estat prevista.

El veredicte del jurat serà inapel·lable i es donarà a conèixer públicament durant la Festa de Sant Antoni d’Ascó 2015.

L’exposició es podrà visitar els dies 16, 17 i 18 de gener de 2015.

L’obra premiada quedarà en propietat de l’Ajuntament d’Ascó, ostentant-hi tots els drets existents.

(Extracte de les bases)