dimecres, 1 d’agost de 2018

Els calls jueus a la Ribera d'Ebre

Al Museu d'Història de Barcelona (MUHBA) ofereix entre les seves activitats l'itinerari Quan el Call era el call dels jueus, una aproximació històrica a les activitats quotidianes del segle XII al XIV pels llocs més significatius del Call Major, per acabar als espais on hi havia hagut el Call Menor, al peu del Castell Nou. Inclou la visita a les sitges medievals del carrer de la Fruita i al centre MUHBA El Call.
Des del MUHBA es pot consultar el següent mapa amb els calls catalans a la primera meitat del segle XIV. En aquest mapa es llegeix que a l'actual comarca de la Ribera d'Ebre hi havia tres poblacions que tenien un call: Ascó, Flix i Móra d'Ebre.
En la tesi doctoral de Josep Serrano Daura "Senyoriu i municipi a la Catalunya Nova: batllia de Miravet; Comandes d'Horta, d'Ascó i de Vilalba; i baronies de Flix i d'Entença" és on precisament trobem informació sobre les comunitats jueves al nostre territori:
"Són molt escasses les dades que posseïm sobre els pobladors de fe hebrea a la nostra zona, i en la majoria dels casos es tracta de referències o al·lusions generals que afecten també als altres col·lectius cristians i sarraïns. Una de les primeres dades prové de 1169 quan Alfons I penyora els castells d'Ascó i Riba-roja (amb Seròs) a favor del Temple; i talment s'esmenten el 1210 quan Pere I confirma i completa la donació que el 1182 havia fet el seu pare d'aquells dominis al mateix Orde. En tot cas, al segon document els jueus passen a dependre del nou senyor.
Cites similars les trobem en documents del mateix s. XIII i en altres del XIV i XV fins el 1470, poc abans de que es decreti l'expulsió dels jueus dels territoris de les Corones castellana i catalano-aragonesa el 1492.
Notícies més particulars ens venen de llocs com Ascó, Flix i Móra, on probablement existirien les comunitats més importants de la nostra zona; tot i així és probable que també n'hi haguessin en llocs de la Terra Alta com Vilalba o Batea.
(...)
Concretament coneixem l'existència de col·lectius jueus a Ascó, Flix i Móra; i almenys en els dos darrers casos veiem com formen comunitat amb els sarraïns de cada lloc amb una única Aljama. Uns i altres estan subjectes a les Senyories respectives amb les mateixes càrregues patrimonials i personals, i també tributen amb delmes i primícies al Bisbat de Tortosa".

Cap comentari: