dilluns, 29 de juny de 2020

50 places al Pla d'Ocupació Juvenil

Al llarg d’aquesta setmana els joves d’Ascó d’entre 17 i 25 anys poden presentar les sol·licituds per participar al Pla d’Ocupació Juvenil Estiu Jove i així poder optar a un dels 50 llocs de treball que ofereix.

Es tracta de places amb un contracte  a temps parcial (50% de la jornada laboral) i d’una durada d’un mes per tal de desenvolupar tasques a l’administració municipal. Així en aquesta convocatòria s’ofereixen places de suport als departaments de secretaria, recursos humans, informàtica, serveis tècnics, cultura i festes, medi ambient, brigada municipal, intervenció-tresoreria, habitatge, comunicació i atenció a les persones. A més, també es preveuen tasques de suport a l’oficina de subvencions, a la Llar d’Infants i a Vídeo Ascó Televisió.

Per participar en el procés de selecció, cal presentar el currículum vitae i l’informe de vida laboral, però també d’altres documents que permetran puntuar com són la matrícula d’estudis, formacions complementàries en idiomes i competències digitals, declaració de l’impost sobre la renda de les persones físiques de l’exercici 2019... A més, hauran de realitzar una prova tipus test de coneixement sobre l’administració local i del lloc o llocs als que s’aspiri.

Amb aquest nou enfocament a l’Estiu Jove, l’equip de govern vol que aquesta sigui una acció que contribueixi a la millora de l’ocupabilitat de les persones joves del municipi, que esdevingui una iniciativa encaminada a atorgar experiència laboral relacionada amb els seus estudis, que millori les competències professionals per conseqüentment millorar les possibilitats d’accés al mercat laboral, i finalment que les tasques que realitzin permeti desenvolupar projectes d’interès general i social per a la població.


Aquest Pla d’Ocupació Juvenil incorpora un mòdul formatiu en relació al lloc de treball a ocupar, de Prevenció de Riscos Laborals i amb competències transversals idònies per a la seva aplicació al lloc de treball.