dilluns, 17 de desembre de 2007

Bases del premi de Poesia Joan Perucho Vila d’Ascó

La Regidoria de Cultura de l’Ajuntament d’Ascó ja ha convocat el III Premi de Poesia Joan Perucho Vila d’Ascó.
Aquestes són les bases:
Poden presentar-se a aquest premi obres de poesia inèdites. El tema i la forma seran lliures.Els treballs no poden haver estat guardonats en altres certàmens literaris, ni han d'estar compromesos, en tràmits de publicació en cap editorial o presentats en altres premis pendents d'adjudicació. Un cop presentats, no podran ser retirats del premi fins que s'hagi fet públic el veredicte del jurat.
Extensió aproximada: l'habitual en un llibre de poesia.
Les obres s'han de presentar per quintuplicat, escrites a doble espai i per una sola cara, amb els fulls numerats. Es presentaran signades per l'autor i s'hi adjuntaran les dades següents: nom i cognoms, telèfon, adreça electrònica i domicili, juntament amb una fotocòpia del DNI o document similar. No s'admetran pliques.
Els treballs s'enviaran per correu certificat o bé es presentaran personalment a l'Ajuntament d'Ascó, Regidoria de Cultura; C/ de l'Hospital, 2, 43791 Ascó.Termini de presentació de treballs: 24/01/2008
El veredicte del Jurat serà inapel·lable i es donarà a conèixer públicament en un acte de lliurament del Premi que se celebrarà durant el mes de maig de 2008 a Ascó.
Dotació: 2.400 euros, un objecte artístic creat per Antoni Tàpies i la publicació de l’obra guanyadora a l’Editorial Meteora, dins de la col·lecció “Mitlene”


Imatge: 53N/160W, de Joan Antoni Martínez Schrem – I PREMI DE POESIA JOAN PERUCHO VILA D'ASCÓ 2006