dissabte, 17 d’abril de 2010

400 anys

Els moriscos a Catalunya (1981), Carmel Biarnés

Avui fa 400 anys de:
"ORDEN DE EXPULSÓN DE LOS MORISCOS CATALANES firmada en Valladolid por Felipe III el 17 de abril de 1610 es decir el mismo dia que se decretó la de los aragoneses.
Don Hector Pignatelli, duque de Monteleón, virrey del Principado, ordenó la publicación del correspondiente bando, que en Barcelona tuvo lugar el 29 de mayo siguiente..."
Els indrets més afectats pel decret d’expulsió de l'actual Principat de Catalunya van ser els pobles del baix Segre i de les ribes de l’Ebre, ja que molts d’ells eren habitats per població d’origen àrab. D’aquestes viles cal destacar precisament Ascó, ja que dels poc més de 4.000 moriscos catalans que varen ser foragitats de les seues cases, nou-cents d’ells eren vilatans d’Ascó. Altres pobles que van patir notablement l’expulsió són Benissanet, Miravet, Tivenys i Vilanova de Tortosa (a l’Ebre) i Aitona, Fraga, Mequinensa, Seròs i Lleida (al Segre).
El nombre d’expulsats va ser de 898 asconencs, dels quals 251 homes, 256 dones, 147 nois, 95 noies i 149 infants. És obvi que la població va quedar més que deshabitada, restant-hi els cristians vells i sols onze cases de cristians nous, com assenyala un informa del Bisbe de Tortosa al rei l’any 1615:
“En esta villa ay once casas de xpianos nuevos moriscos, mezclados con xpianos viejos en casamientos y entrevaradas las casas... comen tocino y beven vino y hacen devociones y viven pública y secretamente como verdaderos xpianos...”

Relació de noms moros, mudèjars i moriscs d’Ascó, Carmel Biarnés

Cap comentari: