dijous, 28 de març de 2013

Goigs per Dijous Sant a Ascó


Antigament el Dijous Sant esdevenia una data més o menys festiva ja que suposava l'entrada als actes amb una vivència més religiosa que culminava la Setmana Santa i la celebració de la Pasqua. 
Dijous Sant era el dia de la preparació del Monument per què estigués a punt pels oficis que se celebraven, i se celebren, per la tarda. Una de les principals característiques era guarnir l'altar del Sagrari amb les parres del monument que la gent preparava expressament per aquest dia i que sortia de plantar "mentirons", així com també de les palmes i palmons que havien estat beneïts el Diumenge de Rams.
Els Oficis de Dijous Sant, que commemoren l'Últim Sopar, s'acaben amb el cant dels Goigs en alabança del Santíssim Sagrament, en els quals s'honora la instauració del sagrament de l'Eucaristia. Són uns goigs que consten de deu estrofes que parlen de la vida de Jesucrist des de l’anunciació de l’àngel Gabriel a Maria, el naixement i la visita dels tres Reis fins a l’Últim Sopar, considerat la primera Eucaristia. La tornada diu:
Tots amb el cap inclinat
diguem molt devotament,
per sempre sia alabat
el Santíssim Sagrament.
Aquests són els Goigs que es canten a Ascó per Dijous Sant: