dissabte, 16 de març de 2013

IX Premi Llibresebrencs.org


Objectiu
Incentivar els jóvens vinculats a les comarques ebrenques (Ribera d’Ebre, Terra Alta, Baix Ebre, Montsià, Priorat, Baix Cinca, Matarranya, Ports i Maestrat) a escriure relats curts sobre temes que trobin interessants i editar-los en un mitjà d'accés obert, de gran difusió i molt utilitzat avui en dia com és Internet.

Àmbit
Jóvens de les comarques de Ribera d’Ebre, Terra Alta, Baix Ebre, Montsià, Priorat, Baix Cinca, Matarranya, Ports i Maestrat.

Característiques
El tema dels relats és lliure, han de ser escrits en català i amb una extensió màxima de 2 pàgines DIN A4, amb format Times 12.

Presentació
– Cal enviar els relats per correu electrònic a l'adreça puntjove@riberaebre.org.
        En el cos del missatge s’ha de fer constar clarament:
o       Nom de l’autor, data de naixement i edat, adreça postal, població i comarca, telèfon, mòbil, adreça electrònica de contacte i NIF.
– El relat haurà de tindre un format digital PDF, DOC, RTF o SXW.
– En el document adjunt només hi ha d’aparèixer el títol del relat i en cap lloc el nom de l’autor/a. Si no s’envien totes les dades que es demanen no s’acceptarà el relat.
– Només s'admet un relat per participant.
– L'organització enviarà un missatge electrònic al participant per confirmar la correcta recepció del relat. Si no es rep la confirmació, cal entendre que el relat no s’ha rebut correctament i no entra a concurs.
Totes les dades enviades seran guardades en una base de dades de la Fira del Llibre Ebrenc i se seguiran les normes marcades per la Llei orgànica de protecció de dades.
Els originals els rebrà el secretari del premi, que no formarà part del jurat i que garantirà l'anonimat dels autors.

Premis
  • Categoria A (fins a 15 anys): 75 euros + curs Taller d’Escriptura
  • Categoria B (de 16 a 22 anys): 100 euros + curs Taller d’Escriptura
  • Categoria C (de 23 a 29 anys): 125 euros + curs Taller d’Escriptura
  • Categoria D (a partir de 30 anys): 175 euros + curs Taller d’Escriptura
Tots els participants rebran un detall d’agraïment per haver participat.
Els participants que no puguin assistir al lliurament dels premis hauran de nomenar un representant, i aquest haurà d’acreditar la seua representació amb una fotocòpia del DNI del participant. Els acreditats només poden assumir la representació d’un únic participant. En cas de no presentar-se l’autor o una persona que el representi al lliurament de premis perdrà el dret al premi o l’obsequi.

Condicions generals
1. Els treballs han de ser inèdits, no poden estar publicats ni en paper ni en cap format digital, i els autors en garanteixen l'originalitat; tampoc no poden estar en procés d'edició ni poden haver estat mai premiats en altres concursos. En el cas de detectar que el relat ja ha estat publicat en qualsevol format no entrarà a concurs.
2. L'organització del premi es reserva el dret de publicar totes les obres presentades en els formats que trobi convenients. Un cop hagi passat un any des del lliurament del treball, els autors podran reclamar-ne els drets, però sempre hauran de fer constar que han rebut el suport de la Fira del Llibre Ebrenc.
3. Les decisions del jurat seran inapel·lables, i aquest decidirà segons el seu criteri qualsevol circumstància no prevista en aquestes bases. Els membres del jurat es reserven el dret de considerar desert el premi en el cas que els treballs presentats no arribin a un nivell mínim de qualitat.
4. El fet de presentar-se al concurs suposa l'acceptació íntegra d'aquestes bases i dels drets i obligacions que se'n deriven.

Termini
Les obres hauran d'arribar abans de les 23.59 h del dia 23 d'abril de 2013.

Veredicte i lliurament de premis
El veredicte només es donarà a conèixer durant la X Fira del Llibre Ebrenc, el dissabte 1 de juny de 2013, a les 18.15 h, a la plaça de la Cultura (davant de La Llanterna Teatre Municipal) de Móra d'Ebre, on es farà el lliurament de premis.

+ Informació
Al lloc web www.llibresebrencs.org o per correu electrònic a puntjove@riberaebre.org

Organitza
  • Fira del Llibre Ebrenc (Centre d’Estudis de la Ribera d’Ebre, Ajuntament de Móra d’Ebre i Institut Ramon Muntaner)
  • Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre
  • Coordinació Territorial de Joventut de les Terres de l’Ebre