dimecres, 6 de desembre de 2017

Comanadors d'Ascó de l'orde de l'Hospital

Escut del comanador Çapata (Ascó)
El 10 d'agost de 1317, el papa Joan XXII, a Avinyó, dictà una butlla ordenant el lliurament dels béns del Temple existents a la Corona d'Aragó, a Fra Martí Pérez de Orós, castellà d'Amposta, de l'orde de Sant Joan (hospitaler). Uns mesos més tard, el 6 de desembre de 1317, al castell de la vila, prenia possessió de la comanda d'Ascó passant a mans de l'Orde de l'Hospital, després d'haver pertangut durant un segle i mig a l'orde del Temple.
A partir de diferent bibliografia consultada, amb Biel Pubill, vam elaborar una relació dels comanadors que hi apareixen, així com de l'any del quan se'n té constància. Cal dir que probablement no hi són els tots els que van ser-ho, però sí un recull prou exhaustiu.

1317 Martín Pérez d’Orós

1338 García González Bugía

1349 Ramon Desprats

1365 Pere d’Alba

1382 Arnau de Bardaxí

1428 Graciano de Torres

1447 Pere Ramon Sacosta

1428 Mateo de Albalat

1514 Joan de Vilagut

1517 Fra Martí de Lanuça 

1547 Lluís de Talavera

1552-1562 Gabriel Àngel Sans

1571 Luperci d’Ixar

1594 Jaume de Montcada

1608 Pere Jaureche

1638 Miquel Zapata

1659 Maurici Mercader

1662 Enric de Rocafull

1667-1671 Lluís de Pujasons

1689 Agustí Sanz de Llosa

1703-1710 Gaspar de la Figuera

1725 Vicenç de Calataiud

1734 Vicenç Zapata

1745 Lluís Milà d’Aragó

1761 Anton Montserrat

1764 Miquel Doz

1772 Romuald Doz

1780 Josep de la Torre

1806 Mariano Cascajares