dimarts, 20 de novembre de 2007

Dia Internacional dels Drets dels Infants

Avui és 20-N, però al post d’avui no parlaré del 20-N. Més que res perquè segur que hi ha altres coses que mereixen més atenció com és el fet que avui es el Dia Internacional dels Drets dels Infants.
Un 20 de novembre de 1989 es va aprovar per les Nacions Unides la Convenció sobre els Drets dels Infants. El text inclou 54 articles, cadascun sobre un dret o una obligació que tenen tots els infants del món. El més remarcable podria ser:
- es considera infant tot ésser humà menor de 18 anys.
- les nenes no tenen menys drets que els nens i els nens no tenen menys drets que les nenes.
- els nens i les nenes tenen diferents religions, diferents colors de pell, diferents cultures i poden ser de diferents ètnies. Però tots tenen els mateixos drets.
- tots els nens i totes les nenes del món tenen dret a un nom propi, a un país i a una llengua.
- tots els nens i totes les nenes han de tenir una família que tingui cura d'ells.
- tothom ha de respectar les llengües i les cultures dels altres.
- tothom té el dret a tenir una casa i créixer en un lloc sa.
- tothom té el dret a no passar gana i a gaudir d'una alimentació sana.
- tothom té el dret d'anar a l'escola i el deure d'estudiar.
- tots els nens i totes les nenes tenen el dret a dir el que pensen i tenen el deure de respectar el que els altres pensen.
- totes les nenes i tots els nens tenen el dret a ser atesos quan estant malalts.
- totes les nenes i tots els nens tenen el deure d'ajudar els altres.
- totes les nenes i tots els nens han de compartir les tasques de casa amb les persones amb qui viuen.
- tothom ha de respectar les plantes i els animals i ajudar a conservar el planeta.
- cap nen o nena pot ser esclavitzat o esclavitzada. Fins als 16 anys ningú no pot treballar.
- cap nen o nena pot ser abandonat o abandonada.
- cap nen o nena pot ser maltractat o maltractada. Ningú no té el dret de pegar, ni d'insultar, ni de menysprear cap altra persona.
- cap nen o nena pot ser discriminat per les seves discapacitats físiques o psíquiques. Cal ajudar i respectar totes les persones que tinguin una discapacitat.
- tots els nens i totes les nenes tenen el dret de jugar i de ser feliços.
- tots els nenes i totes les nenes tenen el dret a la intimitat.
- tots els nens i les nenes tenen el dret a viure en pau. Si hi ha una guerra, ningú no pot fer-los lluitar.
- sempre cal resoldre les diferències a través del diàleg i del respecte.
- el govern del cada país ha de fer tot el que pugui per assegurar els drets dels seus ciutadans.
- tots els nens i totes les nenes del món tenen el deure de conèixer els seus drets.

En aquesta adreça es pot consultar íntegrament la Convenció dels Drets de l’Infant (en espanyol, i també en àrab, xinès, francès, anglès i rus)
http://www.unhchr.ch/spanish/html/menu3/b/k2crc_sp.htm